Aksesspunkt

Millum er godkjent som et PEPPOL aksesspunkt noe som betyr at vi kan håndtere meldingstrafikk gjennom PEPPOL sin infrastruktur.

EU har med Difi som viktig bidragsyter etablert infrastrukturen til PEPPOL for meldingsutveksling ved elektronisk handel. Denne infrastrukturen er basert på strenge standardformater på forretningsmeldinger, ingen 1:1 meldingsutvekslingsavtale mellom utsteder og mottaker. All trafikk må gå gjennom godkjente aksesspunkter som mottar og sender meldinger inn og ut av infrastrukturen.