Produkter

Innkjøpsportal som samler dine leverandører og dine priser på ett sted. Gir god oversikt og kontroll.

Millum Commerce er bindeleddet til kjedene du har avtaler med.

Fakturaløsning som integreres i innkjøpsportalen din. Gir felles arbeidsflyt for alle fakturaer.

Produktdatabase som viser hva det er i maten, oppdatert av produsentene selv. Gir all påkrevd matinformasjon på ett sted.

Har du som leverandør koblet deg opp til Millums løsninger, har du gjort mye av jobben.

Millum er godkjent som et PEPPOL aksesspunkt noe som betyr at vi kan håndtere meldingstrafikk gjennom PEPPOL sin infrastruktur.

Millum Billing gir deg kontroll over dine utgående fakturaer – både på EHF og papir.

Millum kan ta hånd om hele din inngående fakturastrøm – både eFaktura og papirfaktura. Fakturaene formidles til ditt fakturaflytsystem ferdig kontert og fordelt rett til godkjenner.

ØNSKER DU Å VITE MER? TA KONTAKT MED OSS HER