En enklere handel

- for hotell, restaurant og catering

Norges ledende markedsplass for hotell, restaurant og catering

Horecamarket er den ledende elektroniske markedsplassen for horeca-bransjen i Norge. Gjennom bransjetilpassede IT-verktøy knytter vi bransjen tettere sammen, og bidrar til mer effektiv handel for alle parter. Siden starten i 2002 har mange av de aller største innkjøpsorganisasjonene i Norge valgt oss som samarbeidspartner.

Horecamarket har det kommersielle ansvaret for teknologileverandøren Millum AS sine produkter og tjenester.

På kjøpersiden er det 50 kjeder med nærmere 10 000 personer som gjør sine daglige innkjøp via våre løsninger. Vi tilbyr et bransjetilpasset verktøy som gjør hverdagen enklere for alle.

På leverandørsiden har mer enn 300 store og små leverandører etablert seg på markedsplassen for å nå sine kunder mer effektivt.