138

Hva har 100 millioner varer til felles?

Fra 2014 til 2016 økte handelsverdien gjennom våre løsninger med 1,4 milliard kroner. Prognosen for 2017 er like hyggelig. Er det bare et resultat av et lite oppsving i storhusholdningsmarkedet En tilfeldighet? Neppe.

Vi har over 15 år utviklet et bredt spekter av tjenester, spesiallaget for ordrehåndtering i storhusholdningsmarkedet.Våre løsninger spenner fra rene innkjøps- og leverandørportaler med integrerte fakturaløsninger, til nøkkelferdige netthandelsløsninger, spesialløsninger for inn- og utgående fakturaer og dessuten håndtering av all meldingstrafikk gjennom PEPPOL.

Vi hjelper deg ganske enkelt å effektivisere ordreprosesser, frigjøre tid og, gjennom det, øke inntjeningen.

Derfor er det langt fra noen tilfeldighet at stadig flere transaksjoner i torhusholdningsmarkedet
gjøres gjennom våre løsninger.

Dette er de rene fakta:

Mange millioner transaksjoner
I løpet av året foretas det 11 000 000 transaksjoner via våre portaler. I snitt er det litt over 9 varer pr. transaksjon.

Milepæl for antall varer
Hvert år går 100 millioner varer gjennom vår portal. Det gir snittpris pr. vare på 61 kroner.

En av norges største butikker?
I Millum sine portaler finnes det totalt 3 500 000 unike varelinjer. Vi tørr å påstå at vi er en av norges største uavhengige nettbutikk.

Ny milepæl nådd
I 2016 passerte vi 6,5 milliarder i handel gjennom portalene.

betaling-jpg2